• <legend id="dpemu"><i id="dpemu"></i></legend>

  1. <optgroup id="dpemu"><li id="dpemu"><source id="dpemu"></source></li></optgroup>

   登閬風而紲馬釋義


   【閬風】即閬風巔。《楚辭·離騷》:“朝吾將濟於白水兮,登閬風而緤馬。”王逸注:“閬風,山名,在崑崙之上。”唐吳筠《游仙》詩之二十:“揚蓋造辰極,乘煙游閬風。”章炳麟《答鐵錚書》:“觀其以閬風、玄圃為神仙羣帝所居,是即以昆侖擬之天上。”參見“閬風巔”。

   【紲】《廣韻》《集韻》《韻會》私列切,音薛。《說文》系也。或從枼作緤。《玉篇》馬韁也。凡繫縲牛馬皆曰紲。又《詩·鄘風》蒙彼縐絺,是紲袢也。《疏》紲袢者,去熱之名。又《周禮·冬官考工記·弓人》恆角而達,辟如終紲,非弓之利也。《註》紲,弓。又《前漢·揚雄傳》亶觀夫票禽之紲隃。《註》師古曰:紲與跇同。 《廣韻》紲亦作絏。俗作靾。

   【馬】〔古文〕《唐韻》《正韻》莫下切《集韻》《韻會》母下切,麻上聲。《說文》怒也,武也。象馬頭髦尾四足之形。《玉篇》黃帝臣相乗馬。馬,武獸也,怒也。《正韻》乗畜。生於午,稟火氣。火不能生木,故馬有肝無膽。膽,木之精氣也。木臓不足,故食其肝者死。《易·說卦傳》乾爲馬。《疏》乾象天,天行健,故爲馬。《春秋·說題辭》地精爲馬。《春秋·考異記》地生月精爲馬。月數十二,故馬十二月而生。《周禮·夏官·馬質》掌質馬,馬量三物,一曰戎馬二曰田馬三曰駑馬,皆有物賈。又《校人》掌王馬,辨六馬之屬。凡大祭祀,朝覲,會同,毛馬而頒之。

   離騷其它詩句

   电影在线观看