• <legend id="dpemu"><i id="dpemu"></i></legend>

  1. <optgroup id="dpemu"><li id="dpemu"><source id="dpemu"></source></li></optgroup>

   扈江離與辟芷兮釋義


   【扈】〔古文〕《唐韻》《正韻》侯古切《集韻》《韻會》後五切,音祜。《說文》有扈,國名。夏后同姓所封,戰于甘者在鄠,有扈谷。又桑扈,烏名。《詩·小雅》交交桑扈,有鶯其羽。《註》桑扈,竊脂也。又當扈。《山海經·郭璞贊》鳥飛以翼,當扈以須。又官名。《左傳·昭十七年》九扈爲九農正,扈民無淫者也。《註》扈,止也。又尾也。後從曰扈。《司馬相如·上林賦》扈從橫行。《留靑日札》言隨從天子,逐獸橫行也。又跋扈,猶強梁也。《後漢·質帝紀》目梁冀爲跋扈將軍。又被也。《屈原·離騷》扈江離與辟芷兮。又《爾雅·釋山》山而大曰扈。又桑扈,隱

   【江離】亦作“江蘺”。香草名。又名“蘼蕪”。《楚辭·離騷》:“扈江離與辟芷兮,紉秋蘭以為佩。”王逸注:“江離、芷,皆香草名。”晉張華《博物志》卷七:“芎藭,苗曰江蘺,根曰芎藭。”唐賈島《送鄭長史之嶺南》詩:“蒼梧多蟋蟀,白露溼江蘺。”清龔自珍《秋夜花游》詩:“海棠與江蘺,同艷異今古,我折江蘺花,間以海棠嫵。”參閱明李時珍《本草綱目·草三·蘼蕪》。

   【與】《廣韻》《集韻》《正韻》同與。《說文》賜予也。一勺爲與。《六書正譌》寡則均,故從一勺。(與)〔古文〕《廣韻》弋諸切《正韻》弋渚切《集韻》《韻會》演女切,音予。《說文》黨與也。《戰國策》是君以合齊與強楚。《註》與,黨與也。《管子·八觀篇》請謁得于上,則黨與成于下。又《廣韻》善也。《禮·禮運》諸侯以禮相與。又《增韻》及也。《易·說卦》是以立天之道,曰隂與陽。立地之道,曰柔與剛。立人之道,曰仁與義。又許也,從也。《論語》吾與點也。《管子·形勢解》鬼神助之,天地與之。又待也。《論語》歲不我與。又《博雅》如也。《前

   【辟】〔古文〕《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》必益切,音璧。《廣韻》君也。《爾雅·釋訓》皇王后辟,君也。天子諸侯通稱辟。《書·大甲》克左右厥辟。《詩·小雅》百辟爲憲。《集韻》或作。又人稱天曰辟。《詩·大雅》蕩蕩上帝,下民之辟。又妻稱夫亦曰辟。《禮·曲禮》妻祭夫曰皇辟。又《說文》法也。《書·酒誥》越尹人祇辟。《註》正身敬法也。又明也。《禮·王制》天子曰辟廱。《註》辟,明也。廱,和也。使天下之人皆明達和諧也。又《祭統》對揚以辟之。《註》對,遂也。辟,明也。言遂揚君命,以明我先祖之德也。又徵辟也。《後漢·鍾皓傳》前後

   【芷】《唐韻》《韻會》《正韻》諸市切,音止。白芷,藥名。《本草》一名芳香,一名澤芬,生河東川谷中,主長肌膚,潤澤顏色,可作面脂。《荀子·勸學篇》蘭槐之根是爲芷。《屈原·離騷》扈江蘺與辟芷兮。又地名。《前漢·夏侯嬰傳》戰于藍田芷陽。《註》芷陽,後爲霸陵縣。◎按芷陽《史記》作茝陽,音義同。

   【兮】《唐韻》胡雞切《集韻》《韻會》《正韻》弦雞切,音奚。《說文》語有所稽也。從丂八,象氣越丂也。《徐曰》爲有稽考,未便言之。言兮則語當駐,駐則氣越丂也。《增韻》歌辭也。又通作猗。《書·秦誓》斷斷猗,大學引作兮。《莊子·大宗師》我猶爲人猗。又與侯通。《史記·樂書》高祖過沛,詩三侯之章。《註》索隱曰:沛詩有三兮,故曰三侯,卽大風歌。《韻會》歐陽氏曰:俗作〈丷下丅〉。

   離騷其它詩句

   电影在线观看