• <legend id="dpemu"><i id="dpemu"></i></legend>

  1. <optgroup id="dpemu"><li id="dpemu"><source id="dpemu"></source></li></optgroup>

   鸞皇為余先戒兮釋義


   【鸞皇】亦作“鸞凰”。1.鸞與鳳。皆瑞鳥名。常用以比喻賢士淑女。《楚辭·離騷》:“鸞皇為余先戒兮,雷師告余以未具。”王逸注:“鸞皇,俊鳥也。皇,雌鳳也。以喻仁智之士。”唐韓愈《苦寒》詩:“鸞皇茍不存,爾固不在占。”明無名氏《鳴鳳記·驛里相逢》:“老夫人,你平日呵,本是個天上鸞凰,今日受此大難呵,反做了風中塵垢。”徐嘉《論詩絕句》之十六:“彭城二老嘯鸞凰,一闋勤王淚滿觴。”2.鸞凰配對。比喻夫妻或情侶。元荊干臣《醉花陰·閨情》套曲:“分鶯燕,拆鸞凰,總是離人苦斷腸。”明高濂《玉簪記·回觀》:“因此上收入在云房,今日

   【先戒】。《吳子·料敵》:“安國家之道,先戒為寶。”2.開路警戒。《楚辭·離騷》:“鸞皇為余先戒兮,雷師告余以未具。”

   【兮】《唐韻》胡雞切《集韻》《韻會》《正韻》弦雞切,音奚。《說文》語有所稽也。從丂八,象氣越丂也。《徐曰》爲有稽考,未便言之。言兮則語當駐,駐則氣越丂也。《增韻》歌辭也。又通作猗。《書·秦誓》斷斷猗,大學引作兮。《莊子·大宗師》我猶爲人猗。又與侯通。《史記·樂書》高祖過沛,詩三侯之章。《註》索隱曰:沛詩有三兮,故曰三侯,卽大風歌。《韻會》歐陽氏曰:俗作〈丷下丅〉。

   離騷其它詩句

   电影在线观看