• <legend id="dpemu"><i id="dpemu"></i></legend>

  1. <optgroup id="dpemu"><li id="dpemu"><source id="dpemu"></source></li></optgroup>

   路漫漫其修遠兮釋義


   【路】《唐韻》洛故切《集韻》《韻會》《正韻》魯故切,音賂。《說文》道也。《註》徐鉉曰:道路,人各有適也。《釋名》路,露也。人所踐蹈而露見也。《周禮·夏官·合方氏》掌達天下之道路。《爾雅·釋宮》路,旅途也。《註》途卽道也。《又》一達謂之道路。《註》長道。又《爾雅·釋詁》路,大也。《詩·大雅》厥聲載路。《箋》是時聲音則已大矣。又車也。《詩·魏風》殊異乎公路。《傳》路,車也。《周禮·春官·巾車》王之五路。《註》王在焉曰路。《左傳·桓二年》大路越席。《註》大路,玉路,祀天車也。《疏》路訓大也。君之所在,以大爲號,門曰路

   【漫漫】貌。《管子·四時》:“五漫漫,六惛惛,孰知之哉!”尹知章注:“漫漫,曠遠貌。”漢劉向《九嘆·憂苦》:“山修遠其遼遼兮,涂漫漫其無時。”宋范成大《題山水橫看》詩之一:“煙山漠漠水漫漫,老柳知秋渡口寒。”歐陽予倩《木蘭從軍》第六場:“長路漫漫北風緊,帶鎖配枷實難行。”2.長貌;久貌。《后漢書·蔡邕傳》“寧子有清商之歌,百里有豢牛之事”李賢注引《三齊記》載寧戚歌曰:“從昏飯牛薄夜半,長夜漫漫何時旦!”三國魏曹丕《雜詩》之一:“漫漫秋夜長,烈烈北風涼。”晉潘岳《寡婦賦》:“夜漫漫以悠悠兮,寒凄凄以凜凜。”曹禺《北

   【其】〔古文〕丌亓《唐韻》《集韻》《韻會》渠之切《正韻》渠宜切,音碁。《韻會》指物之辭。《易·繫辭》其旨遠,其辭文。《詩·大雅》其在于今。又助語辭。《書·西伯戡黎》今王其如臺。《詩·周南》灼灼其華。《玉篇》辭也。又姓。《韻會》漢陽阿侯其石。又《唐韻》《集韻》《韻會》居之切,音姬。《韻會》語辭。《書·微子》若之何其。《詩·小雅》夜如何其。又人名。《史記·酈生傳》酈生食其者,留高陽人也。《註》正義曰:酈食其,三字三音,讀曆異幾。《前漢·楚元王傳》高祖使審食其留侍太上皇。《註》師古曰:食音異,其音基。又山名。《前漢·

   【修遠】同“脩遠”。長遠,遼遠。多指道路。

   【兮】《唐韻》胡雞切《集韻》《韻會》《正韻》弦雞切,音奚。《說文》語有所稽也。從丂八,象氣越丂也。《徐曰》爲有稽考,未便言之。言兮則語當駐,駐則氣越丂也。《增韻》歌辭也。又通作猗。《書·秦誓》斷斷猗,大學引作兮。《莊子·大宗師》我猶爲人猗。又與侯通。《史記·樂書》高祖過沛,詩三侯之章。《註》索隱曰:沛詩有三兮,故曰三侯,卽大風歌。《韻會》歐陽氏曰:俗作〈丷下丅〉。

   離騷其它詩句

   电影在线观看