• <legend id="dpemu"><i id="dpemu"></i></legend>

  1. <optgroup id="dpemu"><li id="dpemu"><source id="dpemu"></source></li></optgroup>

   豈惟紉夫蕙茞釋義


   【豈惟】”。

   【紉】《廣韻》女鄰切《集韻》尼鄰切,昵平聲。《說文》繟繩也。《博雅》盭也。《玉篇》繩縷也,展而續之。《禮·內則》衣裳綻裂,紉箴請補綴。《屈原·離騷》紉秋蘭以爲佩。《註》紉,索也。 《揚子·方言》擘,楚謂之紉。又《集韻》而鄰切。義同。又《集韻》居覲切,音。合絲爲繩。漢典考證:〔《廣韻》女鄰切,《集韻》而鄰切,音人。〕 謹按女鄰切係孃母,而鄰切係日母,不得音人。謹照集韻紉字本音改而鄰切爲尼鄰切,改音人爲昵平聲。〔《揚子·方言》續,楚謂之紉。〕 謹照原文續改爲擘。〔又《集韻》尼鄰切。〕 謹照集韻紉字別音,改尼鄰切爲而

   【夫】《唐韻》甫無切《集韻》《韻會》風無切,音膚。男子通稱。《禮·郊特牲》夫也者,以知帥人者也。《詩註》夫有傳相之德,而可倚仗,謂之丈夫。又男女旣配曰夫婦。《易·家人》夫夫婦婦。又先生長者曰夫子,妻稱夫亦曰夫子。又《禮·曲禮》天子有后,有夫人。又妾曰如夫人。《左傳·昭十七年》齊侯好內,多內寵,內嬖如夫人者六人。又官名。《禮·王制·大夫註》大夫者,扶進人者也。又《周禮·地官》十夫有溝,百夫有洫,千夫有澮,萬夫有川。又十六以上不成丁,曰餘夫。又販夫。《周禮·地官》夕時而市,販夫販婦爲主。《白樂天詩》樓暗攢倡婦,堤喧

   【蕙】《唐韻》《正韻》胡桂切,音惠。《玉篇》香草,生下濕地。《爾雅翼》一榦一花而香有餘者蘭,一榦數花而香不足者蕙。《南方草木狀》蕙一名薰草。《屈原·離騷》予旣滋蘭之九畹兮,又樹蕙之百畝。又《韻會》通惠。《揚雄·甘泉賦》發蘭惠與穹藭。

   【茞】《唐韻》植鄰切《集韻》丞眞切,音臣。《說文》草名。又之人切,音眞。義同。

   離騷其它詩句

   电影在线观看