• <legend id="dpemu"><i id="dpemu"></i></legend>

  1. <optgroup id="dpemu"><li id="dpemu"><source id="dpemu"></source></li></optgroup>

   昔三后之純粹兮釋義


   【昔】漢典考證:〔《左思·詠史詩》當其未遇時,憂其塡溝壑。〕 謹照原詩憂其改憂在。 ()《說文》昔本字。籀文加肉作臘。《字彙》以爲古文昔字,非。臘原從作。又、。考證:〔《左思·詠史詩》當其未遇時,憂其塡溝壑。〕 謹照原詩憂其改憂在。 ()《說文》昔本字。籀文加肉作臘。《字彙》以爲古文昔字,非。臘原從作。又、。()《說文》昔本字。籀文加肉作臘。《字彙》以爲古文昔字,非。臘原從作。又、。()《說文》昔本字。籀文加肉作臘。《字彙》以爲古文昔字,非。臘原從作。又、。

   【三】〔古文〕弎《唐韻》《集韻》《韻會》蘇甘切《正韻》蘇監切,颯平聲。《說文》三,天地人之道也。謂以陽之一合隂之二,次第重之,其數三也。《老子·道德經》一生二,二生三,三生萬物。《史記·律書》數始於一,終於十,成於三。又《周禮·冬官考工記》凡兵無過三其身。又《左傳·昭七年》士文伯曰:政不可不愼,務三而已。一擇人,二因民,三從時。又《晉語》民生於三,事之如一。又《周語》人三爲衆,女三爲粲,獸三爲羣。又姓。明三成志。又漢複姓。屈原之後有三閭氏,三飯尞之後有三飯氏,三州孝子之後有三州氏。又去聲。《韻會》蘇暫切。《論語

   【之】〔古文〕《唐韻》《正韻》止而切《集韻》《韻會》眞而切,音枝。《說文》出也,象艸過屮枝莖益大有所之。一者,地也。《玉篇》是也,適也,往也。《禮·檀弓》延陵季子曰:若氣,則無不之也。又於也。《禮·大學》之其所親愛而辟焉。《註》之,適也。《朱傳》猶於也。又語助辭。《書·金縢》禮亦宜之。《禮·文王世子》秋冬亦如之。《正字通》凡之字,或句中,或語尾,或層出。如毛詩我之懷矣,共武之服,及女曰雞鳴章知子之來之,六句九之字,常華章左之左之,六句八之字,可以例推。又此也。《詩·周南》之子于歸。《註》之子,是子也。又變也。《

   【純粹】純正不雜;精純完美。《易·乾》:“大哉乾乎,剛健中正,純粹精也。”孔穎達疏:“純粹不雜。”三國魏曹植《大司馬曹休誄》:“於穆公侯,魏之宗室。明德繼踵,奕世純粹。”清姚衡《寒秀草堂筆記》卷三:“惜邪説蟠互胸中……所言未能純粹,則學者仍未可奉為圭臬也。”魯迅《墳·文化偏至論》:“將使文化之純粹者,精神益趨於固陋,頽波日逝,纖屑靡存焉。”2.樸實。《韓非子·六反》:“嘉厚純粹,整穀之民也,而世少之曰愚戇之民。”宋歐陽修《<梅圣俞詩集>序》:“其為文章,簡古純粹,不求茍説於世。”3.猶全然。魏巍《東方》第五部第六

   【兮】《唐韻》胡雞切《集韻》《韻會》《正韻》弦雞切,音奚。《說文》語有所稽也。從丂八,象氣越丂也。《徐曰》爲有稽考,未便言之。言兮則語當駐,駐則氣越丂也。《增韻》歌辭也。又通作猗。《書·秦誓》斷斷猗,大學引作兮。《莊子·大宗師》我猶爲人猗。又與侯通。《史記·樂書》高祖過沛,詩三侯之章。《註》索隱曰:沛詩有三兮,故曰三侯,卽大風歌。《韻會》歐陽氏曰:俗作〈丷下丅〉。

   離騷其它詩句

   电影在线观看