• <legend id="dpemu"><i id="dpemu"></i></legend>

  1. <optgroup id="dpemu"><li id="dpemu"><source id="dpemu"></source></li></optgroup>

   余既滋蘭之九畹兮釋義


   【滋】〔古文〕《唐韻》子之切《集韻》《韻會》津之切《正韻》津私切,音茲。水名。《說文》水出牛飮山白陘谷。又霸水之別名。《水經注》霸陵縣霸水,古曰滋水。又蒔也,長也,益也。《書·泰誓》樹德務滋。又液也。《禮·檀弓》必有草木之滋焉。又多也,蕃也。《左傳·僖十五年》物生而後有象,象而後有滋。又滋味也。《禮·月令》薄滋味,無致和。又濁也。《左傳·哀八年》武城人拘鄫人之漚菅者曰:何故使我水滋。又與孳孜通。又通作茲。《前漢·五行志》賦斂茲重。又《廣韻》疾之切,音慈。水名,出高麗山。《山海經》高是之山,滋水出焉。

   【蘭】《唐韻》落干切《集韻》《韻會》《正韻》郞干切,音闌。《說文》香草也。《陸甸云》闌艸爲蘭,闌不祥也。《陸璣詩疏》其莖似藥草澤蘭,廣而長節,漢諸池苑及許昌宮中皆種之。《易·繫辭》同心之言,其臭如蘭。《左傳·宣三年》鄭文公妾燕姞,夢天與蘭,曰:蘭有國香,人服媚之。《屈原·離騷》紉秋蘭以爲佩。《爾雅翼》一榦一花而香有餘者蘭。又《本草》木蘭。《屈原·離騷》朝搴阰之木蘭兮。又《管子·小匡篇》輕罪入蘭盾、鞈革二戟。《註》蘭卽所謂蘭錡,兵架也。又脈也。《史記·扁鵲傳》夫以陽入隂支蘭藏者生。《註》支者順節,蘭者橫節。隂支蘭

   【之】〔古文〕《唐韻》《正韻》止而切《集韻》《韻會》眞而切,音枝。《說文》出也,象艸過屮枝莖益大有所之。一者,地也。《玉篇》是也,適也,往也。《禮·檀弓》延陵季子曰:若氣,則無不之也。又於也。《禮·大學》之其所親愛而辟焉。《註》之,適也。《朱傳》猶於也。又語助辭。《書·金縢》禮亦宜之。《禮·文王世子》秋冬亦如之。《正字通》凡之字,或句中,或語尾,或層出。如毛詩我之懷矣,共武之服,及女曰雞鳴章知子之來之,六句九之字,常華章左之左之,六句八之字,可以例推。又此也。《詩·周南》之子于歸。《註》之子,是子也。又變也。《

   【九畹】《楚辭·離騷》:“余既滋蘭之九畹兮,又樹蕙之百畝。”王逸注:“十二畝曰畹。”一說,田三十畝曰畹。見《說文》。后即以“九畹”為蘭花的典實。唐楊炯《幽蘭賦》:“爾乃豐茸十步,綿連九畹。”元張昱《趙松雪墨蘭》詩:“玉廬墨妙世無同,九畹高情更所工。”明唐寅《和沉石田落花詩》之三十:“五更飛夢環巫峽,九畹招魂費楚詞。”清秋瑾《蘭花》詩:“九畹齊栽品獨優,最宜簪助美人頭。”

   【兮】《唐韻》胡雞切《集韻》《韻會》《正韻》弦雞切,音奚。《說文》語有所稽也。從丂八,象氣越丂也。《徐曰》爲有稽考,未便言之。言兮則語當駐,駐則氣越丂也。《增韻》歌辭也。又通作猗。《書·秦誓》斷斷猗,大學引作兮。《莊子·大宗師》我猶爲人猗。又與侯通。《史記·樂書》高祖過沛,詩三侯之章。《註》索隱曰:沛詩有三兮,故曰三侯,卽大風歌。《韻會》歐陽氏曰:俗作〈丷下丅〉。

   離騷其它詩句

   电影在线观看